Boj s plísní na stěnách a jak ho definitivně vyřešit

Program Zelená Úsporám už řadu let podporuje a stimuluje komplexní zateplení stěn, stropů a výměnu oken. Za základní parametr se považuje roční snížení energie, spotřebované na metr čtvereční u vytápěné místnosti. Bohužel, program Zelená Úsporám nesleduje výměnu vzduchu v obytných místnostech.

V průběhu zateplení fasády může být narušena schopnost konstrukce propouštět páru. Posuďte sami. Na zdi domu se pomocí lepidla lepí polystyren, na polystyren se lepí armovací síť a na to ještě vrstva silikonové omítky. Ve skutečnosti se dům obléká do třívrstvé igelitové tašky. Je zřejmé, že vodní pára z domu skrz takto ošetřené zdi téměř neprojde. Nepodporuje to ani větrání, původně navržené pro neizolované domy, ani instalace moderních oken. Jinak řečeno, vodní pára vzniklá při provozu v domě se pasivně neodvádí z obydlených prostor. Pro dosažení optimální úrovně vlhkosti, je nutné intenzivně větrat místnosti pomocí otevření oken, což úplně znehodnocuje naši snahu o úsporu energie. Pokud však nevětráme, zůstávají tyto páry uvnitř v podobě vlhkých skvrn na zdech, stropech, u oken – zkrátka všude, kde jsou tepelné mosty. Ale to je jen předzvěst problémů. Zanedlouho se na těchto místech objeví plíseň.

Již staří Římané psali, že když se v domě objeví černá plíseň, je nutné dům spálit a jít žít na jiné místo. My nenavrhujeme pálit domy, ale chceme, aby si čtenáři uvědomili závažnost ohrožení jejich zdraví.

Standardní přípravky nepomáhají v boji s plísní, protože plíseň rychle mutuje a její nová generace je už imunní vůči těmto chemikáliím. Každý z těchto přípravků navíc obsahuje buď chlór nebo biocidy – to jsou jedy a kontakt s nimi člověku ublíží. Navíc, plíseň po 7 až 15 dnech po ošetření znovu ožívá pri zvýšené vlhkosti vzduchu a při absenci větrání. Rozbíjet zdi a budovat nový ventilační systém? Nemůžete nebo nechcete. Jak tedy na plíseň v tomto případě?

Vraťme se k příčinám problému. Plíseň je výsledkem usazování vlhkosti na stěnách nebo jinak – výsledkem kondenzace.

Proč vzniká kondenzát? Kondenzace vzniká při kontaktu vlhkého teplého vzduchu s chladným povrchem. V tabulce jsou uvedeny hodnoty povrchových teplot pro vznik kondenzátu při různých vlhkostech a teplotách vzduchu.

Odstranění příčiny vzniku kondenzace.  Je třeba buď snížit vlhkost vzduchu v místnosti nebo zvýšit teplotu povrchu stěn. Nejlépe, obojí současně.

  1. Nejjednodušší způsob snížení vlhkosti v místnosti – zapojit odvlhčovač. Za den provozu tohoto zařízení se zkondenzuje několik litrů vody ze vzduchu. Nicméně, to je boj s důsledky a ne s příčinou. To je to samé jako řešení zatopeného sklepu odčerpáváním vody. Je třeba vodu odčerpat, ale je nutné odstranit příčinu pronikání vody.
  2. Radikální způsob odstranění vlhkosti v domě je efektivní ventilační systém. Ale konvenční ventilace, se stalým velkým objemem odtoku / přítoku vzduchu znehodnotí veškeré vaše úsilí o šetření energie, neboli zachování ohřátého vzduchu uvnitř domu. Ventilace se Vám odčerpá teplý, ale vlhký vzduch z objektu a nahradí ho suchým studeným vzduchem z venku. Topíte panu Bohy do oken.
  3. Chcete-li tento problém vyřešit provždy, využijte takzvané rekuperační jednotky. V tomto zařízení teplý použitý vzduch z domu na cestě ven předává teplo čerstvému studenému vzduchu, který se přivádí do domu. Toto zařízení stojí desítky tisíc korun, a jeho umístění by mělo být plánováno ještě při stavbě domu. Ve starším domě instalace takového systému vyžaduje zásadní rekonstrukci všech místnosti.
  4. Nebudeme diskutovat o možnostech snížit vlhkost tím, že přestaneme vařit, přestaneme se sprchovat a nebo přestaneme prát v domě.
  5. Probrali jsme způsoby, jak snížit vlhkost vzduchu v místnosti. Teď o odstranění podmínky vzniku kondenzace – rozdílu mezi teplotou vzduchu a teplotou stěny. Zní to složitě, ale v praxi je to velmi jednoduché. Existuje teploizolační nátěr Temp-Coat TC101 a aplikuje se štětcem nebo vzduchovým stříkáním. Tento materiál se vyznačuje velmi nízkou tepelnou vodivostí a tepelnou kapacitou. To znamená, že při aplikaci na stěnu (problematická místa, tepelné můstky) 1-2 vrstev nátěru o tloušťce 0,5 mm, docílíte na povrchu nátěru teplotu stejnou jako okolní teplota. Tímto zanikne podmínka vzniku kondenzátu. Antikondenzační vlastnost materiálu TC101 je důvodem jeho zařazení do standardu amerického námořnictví pro ošetření lodí.

 

Materiál TEMP-Coat TC101 má další vlastnosti:

  • Šetrný k životnímu prostředí, neobsahuje nebezpečné látky, vodou ředitelný.
  • Páropropustný – nebrání odvodu páry přes zeď.
  • Vodotěsný – po polymerizování nátěru se voda již nevstřebává do zdí.
  • Antikorozní – Zabraňuje korozi kovového podkladu,
  • a další…

 

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat

rekonstrukcesdusi@seznam.cz